Home  
 
Informatie voor:
Werkgever
Werknemer
Preventiemedewerker
 
KRC Hout en u als werkgever
 
Arboconvenant
Vragen
Nieuws
Links
Contact
U als werkgever helpen met al uw vraagstukken op arbo-, verzuim- en reïntegratiegebied. Dát is het doel van het Kennis en ReïntegratieCentrum Hout (KRC Hout). De dienstverlening kent twee hoofdstromen:
  • vraagbaak-, informatie en adviesfunctie op arbotechnisch gebied (kenniscentrum)
  • coördinatie, bewaking en preventie bij verzuim en reïntegratie (aanvullend aan de arbodienst)
Kenniscentrum
Verzuim en reïntegratie
Aanmelding